รายการบัตรเครดิต ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2552  - ต้นเดือนสิงหาคม  2552


 

สเตทเม้นท์บัตรกรุงเทพ


 

สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ มาสเตอร์การ์ด (เลขท้าย 45)


 

สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ วีซ่า (เลขท้าย 33)


 

สเตทเม้นท์บัตรกรุงไทย


 

- END -