รายการบัตรเครดิต ช่วงต้นเดือนกรกฏาคม 2553  - ต้นเดือนสิงหาคม 2553


 

สเตทเม้นท์บัตรกรุงเทพ


 

สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ มาสเตอร์การ์ด (เลขท้าย 31)


 

สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ วีซ่า (เลขท้าย 33)


 

สเตทเม้นท์บัตรกรุงไทย


 

- END -