รายการบัตรเครดิต ช่วงต้นเดือนเมษายน 2555  - ต้นเดือนพฤษภาคม 2555


สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ มาสเตอร์การ์ด (เลขท้าย 31)
สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ วีซ่า (เลขท้าย 33)


 

- END -