รายการบัตรเครดิต ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2556  - ต้นเดือนธันวาคม 2556


สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ มาสเตอร์การ์ด (เลขท้าย 31)
สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ วีซ่า (เลขท้าย 33)


 

- END -