รายการบัตรเครดิต ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2557 - ต้นเดือนกรกฏาคม 2557


สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ มาสเตอร์การ์ด ( ลงท้ายด้วย 31 )
สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ วีซ่า ( ลงท้ายด้วย 33 )


- END -