รายการบัตรเครดิต ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 - ต้นเดือนธันวาคม 2558


สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ มาสเตอร์การ์ด ( ลงท้ายด้วย 31 )สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ วีซ่า ( ลงท้ายด้วย 33 )


- END -