รายการบัตรเครดิต ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2559 - ต้นเดือนกรกฏาคม 2559


สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ มาสเตอร์การ์ด ( ลงท้ายด้วย 31 )


สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ วีซ่า ( ลงท้ายด้วย 33 )


- END -