รายการชำระผ่านบัตรเครดิต ช่วงต้นเดือนกันยายน 2565 - ต้นเดือนตุลาคม 2565


( ภาพบน ) สเตทเม้นท์บัตรเครดิต : วีซ่า : ธนาคารไทยพาณิชย์ ( ลงท้าย 33 )( ภาพบน ) สเตทเม้นท์บัตรเครดิต : มาสเตอร์การ์ด : ธนาคารกรุงเทพ- END -