- หน้า 3 -


       จากหน้าเวบก่อนหน้านี้ ที่ทีมงานเปิดโอกาสให้ทางผู้ขายได้ลองวิธีของคนขายเอง แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จ ( คำว่าไม่ประสบความสำเร็จในที่นี้ หมายถึงว่า คนขายก็ยังถอนเงินที่เราโอนไปให้ตามอินวอยซ์ครั้งที่ 2 ( คืออินวอยซ์ของวันที่ 22 ส.ค.58 ) ไม่ได้ )

       ในเวบหน้านี้ ทีมงานจะให้ทางคนขายลองใช้วิธีของทีมงานบ้าง ซึ่งวิธีการของทีมงานก็คือ "ให้เปลี่ยนอีเมลล์ที่พ่วงกับบัญชี PayPal ใหม่"

       เมื่อคนขายเปลี่ยนเมลล์ที่พ่วงกับบัญชี PayPal ใหม่แล้ว ( คือเปลี่ยนจากเมลล์เดิมคือ lecascine@gmail.com มาเป็นเมลล์ใหม่คือ servicefresh@gmail.com โดยเมลล์ใหม่นี้ มีนามแฝงว่า andrea sabatino )
ทีมงานก็ให้คนขายส่งอินวอยซ์มาให้ทีมงานอีกครั้ง ( ถือเป็นอินวอยซ์ฉบับที่ 3 )
 
( ภาพบน ) อินวอยซ์ที่ถูกส่งมาเป็นครั้งที่ 3  

       ( ภาพบน ) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ( ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้ ) ทางคนขายก็ส่งอีนวอยซ์มาให้ทีมงานเป็นครั้งที่สาม

       ซึ่งจากในใบอินวอยซ์ คุณผู้อ่านจะเห็นได้ว่า คราวนี้คนขายได้เปลี่ยนมาใช้เมลล์ servicefresh@gmail.com ตามที่ทีมงานบอกแล้ว ( ตรงที่มี ขีดเส้นใต้สีม่วง ในภาพข้างบนนี้ ) ไม่ได้ใช้เมลล์อันเดิม ( คือ lecascine@gmail.com ) แล้ว

       พอได้อินวอยซ์แล้ว คราวนี้ ก็มาถึงปัญหาเรื่องเงินที่จะส่งไปให้คนขายอีกแล้ว! / มีปัญหาอย่างไร? คำตอบก็คือ 

       ในอินวอยซ์ใบที่ 1 ที่เราโอนเงินไปให้ 3,432 บาท และเราทำเรื่องขอดึงเงินคืนเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 นั้น ทาง PayPal บอกว่ากว่าจะได้เงินคืน ก็คือต้องวันที่ 22 กันยายน 2558 ( คือ 30 วันหลังจากวันที่ 22 สิงหาคม 2558 )


       ในอินวอยซ์ใบที่ 2 ที่เราโอนเงินไปให้อีก 3,432 บาท เป็นก้อนที่ 2 นั้น เมื่อคนขายเบิกเงินไม่ได้  ทีมงานก็เลยทำเรื่องขอดึงเงินคืนจาก PayPal เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นั่นหมายถึงว่า กว่าทีมงานจะได้เงินคืน ก็ต้องรอไปวันที่ 26 กันยายน 2558 นั่นเลย ( คือ 30 วันหลังจากวันที่ 26 สิงหาคม 2558


       นั่นก็หมายความว่า ในอินวอยซ์ใบที่ 3 ที่ส่งมาให้เราในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 นี้ เราก็เลยไม่มีเงินจะโอนไปให้คนขายแล้ว ( เพราะกว่าเงิน 3,432 บาท ก้อนแรก เราจะได้คืน ก็ต้องเป็นวันที่ 22 ก.ย.58 ,ส่วนเงินอีก 3,432 บาท ก้อนที่สอง กว่าเราจะได้คืน ก็ต้องเป็นวันที่ 26 ก.ย.58 / แต่ตอนที่รับใบอินวอยซ์ใบที่ 3 นี้ มันพึ่งวันที่ 28 ส.ค.58 เท่านั้นเอง เราก็เลยยังไม่มีเงินตรงไหนมาโอนได้เลย ) / แล้วจะทำอย่างไร? 

       ( ภาพบน ) ทั้งๆที่สินค้าที่ได้ ก็ไม่ใช่ของทีมงาน ,และทั้งๆที่ออกเงินไปให้ก่อนตั้งแต่ครั้งที่แล้ว ( คือเมื่อวันที่ 22 ส.ค.58 เป็นเงินจำนวน 3,432 บาท ) ก็ยังไม่ได้คืน  จะว่าไปแล้ว ทีมงานก็ไม่จำเป็นต้องไปขอยืมเงินสดจาก Webmaster เพื่อมาออกให้ลูกค้าไปก่อนแบบนี้อีก ( คือทีมงานควรจะปล่อยให้ถึงวันที่ 22 ก.ย.58 แล้วค่อยเอาเงินที่ได้รับคืนจาก PayPal ไปส่งให้คนขายตามอินวอยซ์ใบที่ 3 ก็ได้ )

       แต่เพราะ ทีมงานอยากให้เรื่องมันเดิน  ไม่อยากให้รอ ดังนั้น ทีมงานจึงต้องเข้าไปขอยืมเงินสดจาก Webmaster มาเข้าบัญชี PayPal เพื่อจะจ่ายให้คนขายเป็นเงินจำนวน 3,432 บาท สำหรับเงิน 82 ยูโร ตามที่ระบุไว้ในอินวอยซ์ใบที่ 3 นี้ ( ตอนนี้ ทีมงานเป็นหนี้ Webmaster แล้ว 3,432 + 3,432 = 6,864 บาท ทั้งๆที่สินค้าก็ไม่ใช่สินค้าของทีมงานเสียหน่อย

 
( ภาพบน ) หลังจากยืมเงิน Webmaster แล้ว ทีมงานก็โอนเงินไปให้คนขาย "เป็นครั้งที่ 3" 

       ( ภาพบน ) หลังจากยืมเงิน Webmaster ได้แล้ว ทีมงานก็เอาเข้าบัญชี PayPal แล้วก็ทำการโอนเงินไปให้คนขาย  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ( ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้ ) เป็นยอดเงิน 82 ยูโร ( ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้ ) / ซึ่งการโอนเงินครั้งนี้ เป็นการโอนเงินครั้งที่ 3  ( ครั้งแรก โอนไปเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2558 / ครั้งที่สอง โอนไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 )

       จากนั้น ทีมงานก็รอสัก 2 - 3 วัน จึงเข้าไปตรวจสอบบัญชี PayPal  แล้วผลการตรวจสอบก็เป็นดังรูปข้างล่างนี้ 
( ภาพบน ) หลังจากโอนเงินไป 3 วันแล้ว ทีมงานก็เข้าไปตรวจสอบบัญชี PayPal  

       ( ภาพบน ) จากการที่ทีมงาน Tuvagroup.com ให้คนขายลองใช้วิธีของทีมงานดู แล้วให้ส่งอินวอยซ์ใบที่ 3 มาให้ และทีมงานก็โอนเงินไปให้คนขายแล้วนั้น ผลปรากฏว่า

       ( ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้ ) บอกว่าเป็นภาวะ "Completed" คือการโอนเงินสมบูรณ์ และคนขายก็สามารถขึ้นเงินได้ ( ไม่ขึ้นว่า Unclaimed เหมือนในการจ่าย่ตามอินวอยซ์ที่ 1 และอินวอยซ์ที่ 2 แต่อย่างใด  )


       สาเหตุที่เกิดภาวะ Completed ได้ ก็เพราะว่า คนขายเปลี่ยนเมลล์จากของเดิม คือ lecascine@gmail.com มาเป็นของใหม่ คือ servicefresh@gmail.com ซึ่งใช้นามแฝงว่า andrea  sabatino ( ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้ )


       ( ตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้ ) คุณผู้อ่านอาจงง ว่าโอนเงินไปให้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 แล้วทำไมตรงนี้เขียนว่าโอนเงินไปให้เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ?

       คำตอบก็คือ เพราะเวลาที่อเมริกา เขาช้ากว่าเรา 12 ชั่วโมงนั่นเองครับ คือในไทย ( ตอนที่เราโอน ) คือวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ก็จริง  แต่ในอเมริกา ยังเป็นวันที่ 27 สิงหาคม 2558 อยู่เลย ( เพราะเวลาที่อเมริกา ช้ากว่าเรา 12 ชั่วโมง ) ดังนั้น ในเมื่อบัญชี PayPal นี้ มาจากประเทศอเมริกา มันก็เลยต้องยึดเวลาที่อเมริกาเป็นหลัก ซึ่งก็คือ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 นั่นเองครับ - ไม่มีอะไรซีเรียส

 
( ภาพบน ) เมลล์ตอบรับ เกี่ยวกับการโอนเงินทาง PayPal

       ( ภาพบน ) เมื่อดูจากเมลล์ตอบรับเกี่ยวกับการโอนเงิน ก็จะเห็นว่า ที่การโอนเงินครั้งนี้สมบูรณ์ได้ ( Completed ) ก็เพราะคนขายเปลี่ยนเอาอีเมลล์ที่ยืนยันแล้ว ซึ่งก็คือเมลล์ servicefresh@gmail.com ( ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้ ) มาแทนอีเมลล์อันเก่า ที่ยังไม่ได้ยืนยันกับทาง PayPal ( ซึ่งก็คือเมลล์ lecascine@gmail.com ) 

       ( ภาพบน ) การที่คนขายสามารถเบิกเงินจาก PayPal ได้ โดยไม่ขึ้นภาวะ Unclaimed เหมือนการโอนเงิน 2 ครั้งแรกนั้น ก็เพราะ คนขายได้แก้ไขปัญหาตามวิธีที่ทีมงาน Tuvagroup.com แนะนำ

       ที่ทีมงาน Tuvagroup.com แก้ปัญหาได้ถูกต้องนั้น ก็เพราะทีมงานมีประสบการณ์การทำธุรกรรมกับ PayPal มาเป็นเวลานานจะสิบปีแล้ว

       ลองคิดกันเล่นๆว่า สมมติว่าในการซื้อของครั้งนี้ ถ้าคุณลูกค้าท่านนี้ไม่ได้ใช้บริการกับทีมงาน Tuvagroup.com ตั้งแต่ต้น คือใช้บัตรเครดิตของตัวคุณลูกค้าเองในการสั่งซื้อ / ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการโอนเงิน ก็อาจจะยังไม่จบ คือจะต้องมี อินวอยซ์ใบที่ 4 ,อินวอยซ์ใบที่ 5 ,อินวอยซ์ใบที่ 6 ไปเรื่อยๆ เพราะแก้ปัญหากันไม่ถูกจุด

 
( ภาพบน ) คนขาย แจ้งว่าได้ส่งของให้เราแล้ว 

       ( ภาพบน ) หลังจากที่เราโอนเงินไปให้คนขายเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ( ตามเวลาในประเทศไทย ) แล้ว ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ( ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้ ) คนขายก็เมลล์มาแจ้งเราว่าได้ส่งของให้เราเรียบร้อยแล้ว และแจ้งเลข Tracking number ให้เราทราบด้วย ( ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้ )

       เลข Tracking number ก็คือหลักฐานยืนยันว่า คนขายได้รับเงินจากเรา 82 ยูโรเรียบร้อยแล้ว ( เพราะถ้าเขายังไม่ได้รับเงิน เขาก็คงไม่ส่งของให้เรา และถ้าเขายังไม่ได้ส่งของให้เรา มันก็จะไม่มีเลข Tracking number )

       เพียงเท่านี้ ลูกค้าที่ใช้บริการกับทีมงาน Tuvagroup.com ก็รอรับสินค้าอยู่ที่บ้านได้อย่างสบายใจ ทุกอย่างก็จบแบบ Happy ครับ
       ( ภาพบน ) หลังจากนั้น เพียงไม่กี่วัน คุณลูกค้าก็ได้รับของเรียบร้อยครับ 


คำถามที่คุณอาจคิดในใจ

คำถาม : ผม ( หมายถึงคนถาม ) ก็มีประสบการณ์การใช้บัตรเครดิตตัวเองในการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาบ้าง ไม่เห็นมันยุ่งยากแบบที่คุณเล่ามาใน 3 หน้าเวบนี้เลย? 

คำตอบ : ที่คุณผู้ถาม เห็นว่าการใช้บัตรเครดิตของตัวเอง สั่งซื้อของจากต่างประเทศให้ตัวเอง มันไม่ยุ่งยากแบบที่ทีมงานเล่ามา 3 หน้าเวบนั้น  ก็เป็นเพราะว่า คุณยังไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองไงครับ ซึ่งมันก็ไม่ได้มีหลักประกันอะไรเลยว่าคุณจะไม่เจอกับปัญหานี้ในอนาคต  
 

       ( ภาพบน ) คุณผู้ถาม ลองย้อนกลับไปดูหน้าเวบขายสินค้านี้อีกทีสิครับ ( คือดูในภาพข้างบนนี้ )

       คุณผู้ถาม จะเห็นได้ว่า การวางขายสินค้าที่อีเบย์ในภาพข้างบนนี้ ไม่น่าจะมีพิษสงอะไร ก็แค่โอนเงินให้คนขาย ก็จบแล้ว ไม่เห็นจะต้องเสียเงิน 100 บาท จ้างให้ทีมงาน Tuvagroup.com ซื้อให้เลย!

       แล้วสมมติว่า คุณผู้ถาม ได้ซื้อสินค้าชิ้นนี้จริงๆ ( ด้วยความคิดที่ว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ) แล้วคุณได้เจอปัญหาทั้งหมดที่ผมเล่ามาตั้ง 3 หน้าเวบแบบนี้  คุณจะแก้ปัญหายังไงครับ?

       ที่แน่ๆก็คือว่า ถ้าคุณเจอปัญหากับตัวเอง แล้วเมลล์มาถามทีมงานว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนั้น ทาง Webmaster ไม่อนุญาตให้ทีมงานตอบ

       และ Webmaster อนุญาตให้ทีมงานแก้ปัญหาก็ต่อเมื่อ เป็นการใช้บริการตั้งแต่เริ่ม ( คือตั้งแต่ก่อนซื้อ ) เท่านั้น! ไม่ใช่ว่าสั่งซื้อด้วยบัตรเครดิตตัวเองไปแล้ว แล้วมีปัญหา จึงพึ่งมาใช้บริการ / อันนี้ Webmaster ไม่อนุญาตให้รับงานครับ

       มันก็เหมือนการซื้อประกันรถยนต์นั่นแหละครับ  คือคุณต้องซื้อประกันก่อนรถจะชน  ไม่ใช่ว่ารถชนไปแล้ว ถึงค่อยมาซื้อประกันภายหลัง แล้วหวังว่าประกัน ( ที่ซื้อภายหลังจากรถชน ) จะมาซ่อมรถให้คุณ  มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับ

       การใช้บริการกับทีมงาน Tuvagroup.com นั้น ถ้าคุณซื้อสินค้าสัก 5 รายการ เฉลี่ยแล้ว ก็เท่ากับคุณเสียค่าบริการแค่รายการละ 20 บาท ( เพราะทีมงานคิดค่าบริการ 100 บาท ต่อ 1 ครั้ง จะเป็นกี่รายการก็ได้ ) / ซึ่งรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้า แค่รายการละ 20 บาท คุณ ไม่น่างก นะครับ / ลองคิดดูว่า ถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบที่ทีมงานเล่ามา "ด้วยตัวคุณเอง" คุณจะแก้ปัญหายังไง? มันจะยุ่งยากขนาดไหน? 

       ( ภาพบน ) คุณควรหาเงินด้วยอาชีพที่คุณถนัด แล้วเวลาทานข้าว คุณก็เอาเงินที่คุณหามาได้นั้น มาหาซื้ออาหารดีๆกิน  

       ( ภาพบน ) ส่วนเรื่องในครัว ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนครัวไป / แบบนี้ จะมีความสุขกว่าไหมครับ? คือคุณไม่จำเป็นต้องมาเรียนรู้การปรุงอาหารในครัวด้วยตัวเอง ( คือไม่จำเป็นต้องมาทำในสิ่งที่ตนไม่ถนัด ) ปล่อยให้มืออาชีพเขาทำจะดีกว่า ( คือปล่อยให้แม่ครัวผู้ชำนาญเขาทำดีกว่า )

       ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น  คุณควรหาเงินด้วยอาชีพที่คุณถนัด แล้วเวลาจะซื้อของจากต่างประเทศ คุณก็มาใช้บริการกับทีมงาน Tuvagroup.com ให้ซื้อสินค้าให้

       ส่วนปัญหาที่เกิดจากการซื้อ ( ตามที่ทีมงาน เล่าให้ฟังมา 3 หน้าเวบนี้ ) ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทีมงาน Tuvagroup.com ที่จะแก้ปัญหาให้คุณไป / แบบนี้ จะมีความสุขกว่าไหมครับ? คือคุณไม่จำเป็นต้องมาเรียนรู้ปัญหาให้ปวดหัวแต่อย่างใด ปล่อยให้คนที่ชำนาญเขาทำแทนคุณจะดีกว่าครับ- END -


1  <  2  <  3