ความช้าหรือเร็วของการทอนเงิน


       ตามปกติ ทางทีมงาน Tuvagroup.com จะเลือกใช้วิธีการโอนเงินแบบ PayPal ( PayPal คือการโอนเงินรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่ต้องรอสเตทเม้นท์ ) เพื่อที่ว่า เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ก็สามารถคำนวณเงินทอนให้ได้เลยครับ  เช่นเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าภายใน 3 อาทิตย์ ก็สามารถคำนวณเงินทอนและทอนเงินให้คุณลูกค้าได้เลยหลังจากที่คุณได้รับของแล้ว

       แต่ว่า เวบที่ขายสินค้าบางเวบ เขาบังคับให้จ่ายด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น ( คือไม่รับการจ่ายด้วย PayPal )  ซึ่งการจ่ายด้วยบัตรเครดิต มีปัญหาคือต้องรอสเตทเม้นท์เป็นเวลานานถึง 1 เดือนกับอีก 13 วัน ยกตัวอย่างเช่น คนขายตัดเงินจากบัตรในวันที่ 5 ของเดือนนี้  ยอดการตัดเงินนี้ จะไปโชว์ในสเตทเม้นท์ ในวันที่ 18 ของเดือนถัดไป ( ไม่ใช่วันที่ 18 ของเดือนนี้

       และเนื่องจากการคำนวณเงินทอน ทางทีมงาน Tuvagroup.com จะต้องยึดเอายอดเงินในสเตทเม้นท์เป็นหลัก คือ เอายอดที่โชว์ในสเตทเม้นท์ที่ว่านี้ ไปลบออกจากยอดเงินที่คุณลูกค้าส่งมาในครั้งแรก เหลือเท่าไรจึงลบออกด้วยค่าบริการ เหลือเท่าไร จึงจะทอนเงินให้กับคุณลูกค้าได้

       ดังนั้น  ถ้าเราซื้อของจากเวบที่รับชำระด้วยบัตรเครดิตอย่างเดียว  แม้ว่าคุณลูกค้าจะได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วภายใน 3 อาทิตย์ แต่ว่าทางทีมงาน Tuvagroup.com ก็ยังทอนเงินให้คุณลูกค้าไม่ได้   เพราะทีมงานจะต้องรอต่อไปอีกจนครบ 1 เดือนกับอีก 13 วัน ( นับตั้งแต่การสั่งซื้อ ) เพื่อรอสเตทเม้นท์  แล้วจึงจะเอายอดเงินในสเตทเม้นท์นี้ ไปคำนวณเงินทอนให้กับคุณลูกค้าได้น่ะครับ


หมายเหตุ - ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินให้คนขาย ด้วย PayPal หรือชำระด้วยบัตรเครดิต  ทางทีมงานก็ได้ค่าบริการจากคุณลูกค้าเท่ากันคือ 100 บาท  ดังนั้น ทางทีมงานจึงไม่มีเจตนาที่จะหน่วงเหนี่ยวในการทอนเงินช้าๆแต่อย่างใดครับ แต่ที่ต้องทอนเงินช้าในบางครั้งนั้น ก็ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาในเวบหน้านี้แหละครับ- END -