การแนบคำถาม-คำตอบเก่ามาด้วย


 

           การแนบคำถามคำตอบเก่ามาด้วยนั้น มีความสำคัญมากนะครับ หลักๆมีอยู่ 2 ประการคือ

           1.จำไม่ได้ว่าเมลล์ฉบับก่อนหน้านี้คุยไว้อย่างไรบ้าง

           สาเหตุก็เพราะว่าในวันหนึ่งๆนั้น มีเมลล์เข้ามาเป็นจำนวนมหาศาลทุกวัน ดูในภาพข้างล่างนี้เพื่อให้มองเห็นภาพนะครับ

(ลูกศรชี้) หมายถึงในกล่องจดหมายมี 2,937 ฉบับ ยังไม่ได้อ่านอีก 2,124 ฉบับ


           ในตอนที่เขียนตอบกันในเมลล์นั้น ก็คุยกันตามปกติ และผมอาจมีการให้ความเห็นต่างๆกันไว้ แล้ววันหนึ่งไม่ว่าจะเป็น 1 วัน หรือ 1 เดือน คุณก็อาจอยากจะคุยทางเมลล์อีกครั้ง ก็เลยส่งเมลล์มาหาผมในรูปแบบข้างล่างนี้

ผมไม่มีโอกาสรู้เลยว่าฉบับที่แล้วผมตอบไปว่าอย่างไร


           ถ้ามองในแง่ของผู้ที่เขียนเมลล์มาหาผม  คุณอาจจะส่งเมลล์หาเพื่อนไม่กี่คน และสามารถปะติดปะต่อเรื่องได้เลยโดยไม่ต้องเท้าความถึงเรื่องเก่าที่เคยคุยกันมาในเมลล์ก่อนหน้านี้  แต่สำหรับการถามตอบกันทางเมลล์กับทางเวบที่มีสมาชิกเป็นจำนวนมากนั้น แม้ว่าจะคุยกันแบบคุ้นเคยเป็นกันเองขนาดไหน ก็ไม่มีทางที่จะจำเรื่องเก่าที่เคยคุยกันไว้ได้  แม้แต่จะบันทึกเก็บไว้ก็ยังทำไม่ได้เลยครับ เพราะติดที่ปริมาณเมลล์ที่มีมากมายมหาศาลในทุกๆวันนั่นเอง   ดังนั้น ถ้ามีการแนบคำถามคำตอบเก่าๆที่เคยคุยกันไว้ทั้งหมดมาด้วย ก็จะทำให้ปะติดปะต่อเรื่องได้ง่ายและสามารถคุยกันต่อได้เลยครับ สำหรับวิธีการแนบคำถามคำตอบเก่านั้น ก็จะได้อธิบายในส่วนล่างสุดนะครับ


 

           2.เรื่องการเก็บข้อมูล

           จะยกตัวอย่างหลักๆ ก็เช่นการออกแบบตารางฝึกเพาะกายนะครับ ว่าตามปกติแล้ว ผมจะต้องใช้ข้อมูลคือ ชื่อ ที่อยู่ สัดส่วน และอุปกรณ์ที่จะใช้ออกกำลัง แต่ปรากฏว่าเมลล์ที่ส่งมานั้น ลืมบอกเรื่องอุปกรณ์ไป ดังเมลล์ข้างล่างนี้

ภาพ ก. ยังขาดข้อมูลไปบางอย่างในเมลล์


           จากเมลล์ข้างบนนี้ ผมได้ข้อมูลคือชื่อ ที่อยู่ สัดส่วนแล้ว แต่ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ออกกำลังว่ามีอะไรบ้าง จึงเมลล์กลับไปหาคุณเพื่อให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์มาด้วย

ภาพ ข.ส่งข้อมูลที่ขาดมา แต่ข้อมูลเดิมจากฉบับที่แล้วก็ไม่มีเสียอีก


           จาก ภาพ ข.นั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อคุณให้ข้อมูลที่ผมต้องการมา ก็ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลเดิม ตามภาพ ก.มาด้วย ครั้นจะให้ผมกลับไปค้นเมลล์เดิม (ตามภาพ ก.) อีกครั้ง ก็ต้องคิดว่าผมต้องกลับไปค้นในกองเมลล์ขนาดมหึมา ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการตอบช้าลงไปอีกมากเลยครับ

           จากปัญหาข้างบนทั้งหมด จะไม่มีเลยครับถ้าเวลาที่คุณส่งเมลล์มาหาผมครั้งต่อไป คุณได้แนบคำถามคำตอบเก่ามาด้วย วิธีการก็ไม่ยากเลยครับ แค่ทำตามข้างล่างนี้


 

(ภาพบน) หลักการก็คือ "อย่า" คลิ๊กจากชื่อเมลล์
 

(ภาพบน) เพราะตอนที่เขียนเมลล์ จะได้เป็นพื้นที่สีขาวๆไม่มีข้อมูลเดิมอยู่เลย - ซึ่งผิด

ที่ถูกแล้ว ต้องตอบจากในกล่องจดหมาย (In box)โดยตรงเท่านั้น ดังภาพข้างล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1 (ภาพบน) คลิ๊กอ่านเมลล์ตามปกติ


 

ขั้นตอนที่ 2 (ภาพบน) คลิ๊ก "ตอบกลับ" ตามปกติ


 

ขั้นตอนที่ 3 (ภาพบน) ตอบเมลล์ตามปกติ


 

ขั้นตอนที่ 4 (ภาพบน) กดส่งเมลล์ตามปกติ


           เมื่อทำได้อย่างนี้แล้ว ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องข้อมูลไม่ครบ หรือเสียเวลาต้องมาปะติดปะต่อเรื่องอีกต่อไป เพราะเนื้อหาเก่าๆจะมาพร้อมๆกันในเมลล์ทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการดูเนื้อเรื่องเก่าๆนั่นเองครับ


 

- END -