การแปลแบบล่างขึ้นบน       ( ภาพบน )  ตามปกติ เวลาที่ผมแปลบทความลงในหน้าเวบ  ผมก็จะพิมพ์บทความจากด้านบนของหน้าเวบ ไล่ลงมาเรื่อยๆจนมาถึงด้านล่างของหน้าเวบ เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 
       ( ภาพบน ) จากนั้น หากผมยังแปลไม่เสร็จและต้องไปทำธุระที่อื่นก่อน ผมก็จะทิ้งเครื่องหมายเป็นรูปคนกำลังก่อสร้างอยู่ที่  "ด้านล่างสุดของหน้าเวบ" ( ตรงที่มี ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) ก็เป็นอันรู้กันว่าหน้าเวบนี้ยังแปลไม่เสร็จ

       นั่นก็หมายความว่า หากเป็นการแปลตามปกติ ( คือแปลจากบนลงล่าง ) คุณก็จะเห็นรูปเครื่องหมายคนกำลังก่อสร้างปรากฏอยู่ที่ "ด้านล่างสุดของหน้าเวบ" ( เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ )

       ที่ผมพูดมาข้างบนนี้ทั้งหมด เป็นแค่การปูพื้นเรื่องเฉยๆ  สิ่งที่ผมต้องการจะอธิบายให้เพื่อนสมาชิกฟังจริงๆนั้นอยู่ข้างล่างนี้ครับ เรามาดูกัน
       ( ภาพบน ) ในการแปลบทความบางเรื่อง เนื้อหามันสั้นมาก ยกตัวอย่างเช่น คำสัมภาษณ์ของเจย์  คัทเลอร์ แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ซึ่งมีเนื้อหาไม่กี่บรรทัด 

       ( ภาพบนสมมติว่าในคำสัมภาษณ์เดิมของเจย์  คัทเลอร์นั้น ผมแปลเสร็จตั้งแต่เดือนที่แล้ว  แต่ในเดือนนี้ มีคำสัมภาษณ์อันใหม่ของเจย์  คัทเลอร์เพิ่มเข้ามา แล้วผมต้องการจะแปลคำสัมภาษณ์อันใหม่นั้น

       สิ่งที่ผมจะทำก็คือ ผมจะเอาคำสัมภาษณ์อันใหม่ ( ของเดือนนี้ ) ของเจย์  คัทเลอร์ เข้าไปรวมอยู่ในหน้าเวบเดียวกันกับคำสัมภาษณ์อันเก่าของเจย์  คัทเลอร์ เมื่อเดือนที่แล้ว

       แต่แทนที่ผมจะเอาคำสัมภาษณ์อันใหม่ ( ของเดือนนี้ )ไปต่อท้ายคำสัมภาษณ์อันเก่า ( ของเดือนที่แล้ว )  ผมกลับเอาคำสัมภาษณ์อันใหม่นั้น ขึ้นไปไว้ข้างบนเหนือนคำสัมภาษณ์อันเก่า

       นั่นก็คือการที่ผมเอาคำสัมภาษณ์อันใหม่ ไปใส่ไว้ตรงบริเวณที่อยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยมเส้นประสีน้ำเงิน ในภาพข้างบนนี้นั่นเอง
 

       ( ภาพบน ) จากนั้น ผมก็จะเริ่มพิมพ์บทความใหม่ใส่ลงไปเหนือบทความเก่า  ซึ่งก็คือการที่ผมพิมพ์บทความใหม่ลงไปใน  กรอบสี่เหลี่ยมเส้นประสีน้ำเงิน ในภาพข้างบนนี้นั่นเอง 

       ( ภาพบน ) ส่วนคำสัมภาษณ์อันเก่า ( ที่อยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยมเส้นประสีส้ม ) ก็จะถูกเลื่อนลงไปทางด้านล่างของหน้าเวบโดยอัตโนมัติ 

       วิธีการที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ ก็คือการ "แปลจากล่างขึ้นบน" ในความหมายที่ผมต้องการจะสื่อสารให้เพื่อนสมาชิกได้ฟังนั่นเอง ซึ่งก็คือการเอาบทความอันใหม่ล่าสุด ขึ้นไปวางไว้ด้านบน ให้อยู่เหนือบทความอันเก่า 

       ( ภาพบน )  และถ้าในบทความใหม่ที่ผมกำลังแปลอยู่นั้น ผมเกิดมีธุระอื่นต้องไปทำก่อนทั้งๆที่ยังแปลไม่เสร็จ  ผมก็จะทิ้งเครื่องหมายเป็นรูปคนกำลังก่อสร้างเอาไว้ ตรงส่วนท้ายของบทความใหม่ที่ผมกำลังแปลอยู่  ( ตรงที่มี ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )


สรุปว่า ถ้าเป็นการแปลตามปกติ ( คือแปลจากบนลงล่าง ) ผมก็จะไม่บอกอะไรกับเพื่อนสมาชิกเป็นพิเศษ

       แต่ถ้าเมื่อใดก็ตาม ที่ผมใช้การแปลแบบเอาบทความอันใหม่ เอาไว้เหนือบทความอันเก่า ผมก็จะบอกกับเพื่อนสมาชิกว่า ผมกำลังใช้การแปลแบบ ล่างขึ้นบน / ซึ่งก็หมายถึงการแปลแบบที่ผมอธิบายมาข้างบนนี้นั่นเองครับ 
ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือ


       หากเป็นการแปลตามปกติ ( คือเป็นการแปลแบบ บนลงล่าง ) แล้วผมแปลไม่เสร็จ  เพื่อนสมาชิกก็จะเห็นเครือ่งหมายคนกำลังก่อสร้างอยู่ที่บริเวณด้านล่างสุดของหน้าเวบ เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้      
แต่ถ้าเมื่อใดที่เป็นการแปลแบบ ล่างขึ้นบน  เพื่อนสมาชิกก็จะเห็นเครื่องหมายคนกำลังก่อสร้าง ไปปรากฏอยู่ที่บริเวณส่วนกลางของหน้าเวบ ( แทนที่จะไปปรากฏอยู่ด้านล่างสุดของหน้าเวบ เหมือนตอนที่แปลตามปกติ ( บนลงล่าง ) )

- END -