สมาชิก VIP


       คำว่าสมาชิก VIP ในความหมายของทีมงานเพาะกาย ก็คือ

       เพื่อนสมาชิกที่อุดหนุน "เวย์โปรตีน" จากทางเวบ ขนาดใดก็ได้ "ย้อนหลังกลับไป 3 เดือน"


       เพื่อนสมาชิกที่ช่วยบริจาคให้กับทางเวบ ตั้งแต่ "500 บาท" ขึ้นไป "ย้อนหลังกลับไป 3 เดือน"


แนวคิด - ในส่วนให้ความรู้หลักนั้น ตามปกติ Webmaster ก็จัดทำให้อ่านฟรีอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

       แต่ว่าจะมีเพื่อนสมาชิกอยู่กลุ่มหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติตามที่บอกไว้ข้างบนนี้ ที่ช่วยเหลือให้ทางเวบอยู่รอด ( ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก ) ก็ควรจะได้ "สิทธิ์พิเศษบางอย่าง" ที่แตกต่างจากเพื่อนสมาชิกโดยทั่วไป

       ด้วยเหตุนี้ ทางทีมงานเพาะกาย ก็เลยตกลง ( แกมบังคับ ) กับ Webmaster เอาไว้ว่า Webmaster ต้องดูแลเพื่อนสมาชิกกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ก็เลยเรียกเพื่อนสมาชิกกลุ่มนี้ว่าเป็น สมาชิก VIP นั่นเองครับ

       ส่วนอุดมการณ์ของ Webmaster ที่จะให้ความรู้ฟรีแก่เพื่อนสมาชิก ที่มีทุนทรัพย์น้อย ก็ยังทำต่อไปได้เหมือนเดิม คือทำควบคู่กันไป / นั่นหมายความว่าการจัดกลุ่ม สมาชิก VIP ไม่ได้ขวางกั้น การให้ความรู้ฟรีๆแก่เพื่อนสมาชิกทั่วไปแต่อย่างใดครับ


- END -