นักเพาะกายที่อายุ 18 ปี


       ภาพข้างล่างนี้ ถ่าย Alexey Lesukov ( อะเลคเซีย ลุสกอฟ ) ตอนอายุ 19 ปี 

       หลักฐานที่ยืนยันได้ว่าอายุ 19 ปี ก็เพราะว่า อะเลคเซีย เกิดวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2531 ( May 6, 1988 )  /  และภาพถ่ายข้างล่างนี้ มาจากรายการประกวด  European Bodybuilding Championships 2007  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2550  ( June 16 - 17 ,2007

       นั่นก็หมายความว่า ภาพถ่ายข้างล่างนี้ ( ที่ถ่ายในงานประกวดดังกล่าว ) อะเลคเซีย มีอายุ 19 ปี 1 เดือน กับอีก 11 วัน นั่นเองครับ ( นับถึงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2550 )


หมายเหตุ -  ภาพถ่ายข้างล่างนี้ เป็นภาพถ่ายประกอบคำสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550 ( หลังการประกวด 11 วัน )  อยู่ที่ลิงค์  http://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=3399081  

- END -