คนที่เริ่มเล่นกล้ามตอนอายุ 23 ปี


       ภาพที่เห็นในเวบหน้านี้  เป็นภาพถ่ายของนักเพาะกายชื่อ ฟิล  ฮีท ( Phil  Heath ) ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2522 ( ค.ศ.1979 ) นะครับ

หมายเหตุ - เป็นภาพจากนิตยสารเฟล็กซ์ ฉบับเดือนเมษายน 2553 หน้า 138 - 142 ครับ ภาพช้างล่างทั้งหมดนี้ ทางต้นฉบับเขาทำแนว Art นะครับ ก็เลยดูแปลกๆ
( ภาพบนยืนยันวันเดือนปีเกิดของฟิล ( ตรงที่ ลูกศรสีแดง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )   
       ( ภาพบน ) ในภาพข้างบนนี้ จะเห็นได้ว่าคุณฟิล ( ใส่เสื้อกีฬาสีขาว ที่กำลังกระโดดอยู่ ในภาพข้างบนนี้ ) ก็ไม่ได้มีขนาดกล้ามเนื้อที่ใหญ่โตโดยกรรมพันธุ์แต่อย่างใด

       ที่ผมพูดประเด็นนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า มีบางคนที่เห็นนักเพาะกายหน้าอกใหญ่ๆ แขนใหญ่ๆ ( หมายถึง เห็นนักเพาะกายคนอื่นนะครับ ไม่ใช่คุณฟิล ก็จะบอกว่า เจ้าคนพวกนี้ มีกรรมพันธุ์ที่หน้าอกใหญ่อยู่แล้ว แขนใหญ่อยู่แล้ว ถึงแม้เขาไม่เล่นกล้าม เขาก็จะมีหน้าอกใหญ่ ,แขนใหญ่ อยู่ดี / ซึ่งการคิดแบบนี้ เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง

       เหตุผลที่ผมบอกว่า ความคิดที่ว่านักเพาะกายที่มีหน้าอกใหญ่ ,แขนใหญ่ เป็นเพราะกรรมพันธุ์นั้น เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง  ก็เพราะว่า คุณจะเห็นว่าคุณฟิล ในภาพข้างบนนี้ ก็ไม่ได้มีกล้ามแขนขนาดใหญ่แต่อย่างใด  รวมไปถึงขนาดของส่วนต่างๆในร่างกาย ก็เหมือนคนปกติทั่วไป ( ตามที่คุณเห็นในภาพข้างบนนี้ )  ไม่ได้ดูเหมือนคนตัวใหญ่โดยกรรมพันธุ์แต่อย่างใด  /  ซึ่งเดี๋ยว เวลาที่คุณดูภาพ ( ที่อยู่ด้านล่างๆ ) คุณจะเห็นว่ากล้ามทั้งตัวของฟิล ได้ถูกพัฒนาได้จนใหญ่มาก ( แสดงว่าความใหญ่ของคุณฟิล ตอนที่ถูกพัฒนาร่างกาย ( ด้วยการเล่นกล้ามแล้ว )  มันไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์แต่อย่างใด )
       ( ภาพบน )  การเล่นบาสของฟิล ไม่ใช่เล่นแบบเอาสนุกนะครับ  เพราะเขาเล่นระดับแข่งขัน จนสามารถเอาชนะระดับรัฐได้เลย ( ดูได้จากคำพูดที่ว่า WON THE STATE CHAMPIONSHIP ที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ ( ข้อความในกรอบสีขาว ในภาพข้างบนนี้ ) )

       ซึ่งสำหรับคนที่เล่นบาสแบบจริงจังเพื่อแข่งให้ชนะได้ระดับนี้ เขาย่อมทิ้งทุกสิ่งไป เว้นไว้สำหรับการฝึกบาสอย่างเดียว ดังนั้น ไม่ต้องคิดเลยว่าเขาจะมาแตะต้องการยกลูกน้ำหนัก  เพราะการยกลูกน้ำหนัก เป็นการออกกำลังประเภท แอนแอโรบิค  แปลว่าใช้สารเคมีที่อยู่ในร่างกาย มาแปลงเป็นพลังงานเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย  /  ในขณะที่การฝึกแบบบาส คุณจะต้องใช้การวิ่งเป็นหลัก ซึ่งการวิ่งนี้  เป็นการออกกำลังแบบ แอโรบิค  แปลว่าใช้ออกซิเจน มาสันดาปเป็นพลังงานให้ร่างกาย  ซึ่งเป็นกีฬาที่อยู่กันคนละขั้วกับการเพาะกายเลย 

       ดังนั้น เมื่อเขามุ่งมั่นด้านบาสแล้ว เขาก็ไม่ยุ่งเรื่องอื่นแน่นอน  ตรงนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าฟิลยังไม่ได้แตะต้องการเล่นกล้ามเลย เพราะเขาต้องแข่งบาสแบบจริงจัง  


       ( ภาพบน )  ตรงที่ ลูกศรสีแดง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  บอกไว้ว่าถ่ายที่มหาวิทยาลัย เดนเวอร์ เมื่อปี 1998 - 2002  /  ซึ่งในภาพถ่ายที่เป็นการเล่นเพื่อแข่งขันรายการ SENIOR ก็น่าจะหมายถึงปีสุดท้ายที่มหาวิทยาลัย

       ซึ่งการที่ในภาพข้างบนนี้ ( ตรงที่ ลูกศรสีแดง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) เขียนไว้ว่าปี ค.ศ.2002  นั่นก็แสดงว่าในภาพถ่ายนี้  ฟิลอายุ 23 ปี ( มาจากการเอาปี ค.ศ.2002 ( ปีที่เขาถูกถ่ายภาพข้างบนนี้ไว้ ) -  1979 ( ปีเกิด ) = 23 ปี

       หรือพูดอีกอย่างได้ว่า ตอนที่เขาอายุ 23 ปี ( ตอนที่ถูกถ่ายภาพไว้ในภาพข้างบนนี้ ) ฟิลยังไม่ได้เริ่มเล่นกล้ามเลย

       ( ภาพบน )  บอกว่าเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2545 ( ค.ศ.2002 )  เขาพึ่งได้ดูประกวดเพาะกายเป็นครั้งแรก แต่ก็ยังไม่ได้สนใจอะไร เพราะเขาบอกว่าเขายังเป็นนักบาสอยู่  ( ดูตรงที่ ลูกศรสีแดง 3 อัน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )
       ( ภาพบน )  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2545 ( ค.ศ.2002 ) ฟิลไปดูรายการประกวดเพาะกายอีกรายการหนึ่ง มีนักเพาะกายชื่อ Claude Groulx  ได้ชักชวนให้เขาเล่นกล้าม ฟิลจึงเริ่มเล่นกล้ามหลังจากวันที่ไปดูการประกวดดังกล่าวประมาณ 5 เดือน

       เมื่อพิจารณาช่วงอายุแล้ว จะได้ข้อมูลว่าอย่างนี้คือ

       ฟิล ไปดูการประกวดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2545 ( ค.ศ.2002 ) และได้รับการชักชวนให้เล่นกล้าม


       ฟิล เริ่มเล่นกล้ามหลังจากไปดูการประกวด เป็นเวลา 5 เดือน


       ก็แสดงว่าฟิล เริ่มเล่นกล้ามเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2546 ( ค.ศ.2003 )


       ฟิล เกิดวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2522 ( ค.ศ.1979


       นั่นก็หมายความว่า ฟิล เริ่มเล่นกล้ามเมื่ออายุ 23 ปี 3 เดือน กับอีก 9 วัน  ( เอา 9 เมษายน พ.ศ.2546 ลบด้วย 18 ธันวาคม พ.ศ.2522 )
       ( ภาพบน ) ดูตรงที่ ลูกศรสีแดง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  จะเห็นได้ว่าเป็นเวทีประกวด ของรายการ NPC JUNIOR NATIONALS ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2548 ( ค.ศ.2005 )  /  เมื่อดูจากข้อมูลการเล่นกล้ามของฟิล ก็จะได้ว่า

       ฟิล เริ่มเล่นกล้ามเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2546  ( ค.ศ.2003 )


       เวทีประกวดรายการ NPC JUNIOR NATIONALS ข้างบนนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2548 ( ค.ศ.2005 )


       นั่นก็หมายความว่า การที่ฟิล ปรากฏตัวบนเวทีนี้นั้น  ฟิลได้เล่นกล้ามมาแล้ว 2 ปี กับอีก 2 เดือน กับอีก 9 วัน ( เอา 18 มิถุนายน
พ.ศ.2548 ลบด้วย 9 เมษายน พ.ศ.2546 )

       พูดง่ายๆว่า ฟิล เริ่มเล่นกล้ามตอนอายุ 23 ปี 3 เดือน กับอีก 9 วัน แล้วก็ใช้เวลา 2 ปี กับอีก 2 เดือน กับอีก 9 วัน เขาก็มีขนาดกล้ามที่ใหญ่ เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้แล้วครับ


หมายเหตุ - มีคนโรคจิตบางคนชอบคิดว่า การเล่นกล้ามเพียง 2 ปีกับ 2 เดือน ไม่น่าใหญ่ได้ขนาดนี้ "สงสัยว่าจะใช้สเตอรอยด์มั้ง

       ผมเอาภาพจากงานประกวดใหญ่ๆมาให้ดู ( คืองาน NPC JUNIOR NATIONALS ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) ซึ่งงานประกวดใหญ่ๆแบบนี้ เขาตรวจปัสสาวะกันเข้มงวดมาก เพราะไม่ต้องการให้เสียชื่อ เหมือนพวกการแข่งขันโอลิมปิค ที่พอแข่งจบแล้วก็มีการเปิดโปงกันว่านักกีฬาวิ่งแข่ง ค้ำถ่อ คนนั้นคนนี้ ใช้ยาโด๊ป ใช้สเตอรอยด์

       คือหมายความว่า ในงานประกวดเพาะกายใหญ่ๆ เขาจะไม่ให้พลาดเรื่องการตรวจสารกระตุ้นสเตอรอยด์ในปัสสาวะเลย  คือเขาไม่ต้องการให้มีข่าวออกมาว่า คนที่ได้แชมป์ในรายการนี้ ( NPC JUNIOR NATIONALS ) แท้ที่จริงแล้วก็ใช้สารกระตุ้น ใช้สเตอรอยด์ ฯลฯ

       นั่นก็แปลว่า การที่ฟิล สามารถเอาชนะในรายการใหญ่แบบนี้ได้  มันก็ยืนยันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสเตอรอยด์แต่อย่างใด ( โดยมีชื่องานประกวด ( ซึ่งก็คือ NPC JUNIOR NATIONALS ) เป็นตัวการันตี )

       ฟิลจึงเป็นตัวอย่างอันดีที่สุดว่า นักเพาะกาย ถ้าตั้งใจฝึกจริงๆ เพียง สองปีกว่าๆ ก็ขึ้นประกวดรายการใหญ่ๆแบบนี้ได้แล้ว  โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งสเตอรอยด์แต่อย่างใด  ( คุณอย่าโง่ ไปหลงเชื่อไอ้พวกพยายามขายสเตอรอยด์ให้กับคุณ โดยบอกว่านักเพาะกายระดับแข่งขัน ใช้สเตอรอยด์กันทุกคน  /  ลองบอกไอ้คนที่จะขายสเตอรอยด์ให้คุณว่า ให้ลองฉีดสเตอรอยด์เข้าตัวเอง แล้วลองผ่านการตรวจปัสสาวะ แล้วไปเอาชนะรายการใหญ่ๆที่ต่างประเทศให้ดูหน่อยสิ! ก็ไหนพูดเองไม่ใช่หรือว่านักเพาะกายรายการใหญ่ๆ ใช้สเตอรอยด์ทุกคนน่ะ  /  มันก็ต้องผ่านการตรวจสเตอรอยด์ในปัสสาวะทุกคนสิ! )
       ( ภาพบน )  จากภาพข้างบนนี้ เราได้ข้อมูลว่า

การประกวดในรายการ IFBB IRONMAN PRO  ( ในภาพด้านซ้ายบน )

       ฟิล เริ่มเล่นกล้ามเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2546  ( ค.ศ.2003 )


       เวทีประกวดรายการ IFBB IRONMAN PRO ในภาพข้างบนนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ( ค.ศ.2008


       นั่นก็หมายความว่า ร่างกายของฟิล ที่ปรากฏตัวบนเวทีแห่งนี้ คือร่างกายที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นเวลา 4 ปี 10 เดือนกับอีก 7 วัน 
( เอา 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ลบด้วย 9 เมษายน พ.ศ.2546 )


การประกวดในรายการ IFBB ARNOLD CLASSIC  ( ในภาพด้านขวาบน )

       ฟิล เริ่มเล่นกล้ามเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2546  ( ค.ศ.2003 )


       เวทีประกวดรายการ IFBB ARNOLD CLASSIC ในภาพข้างบนนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2551 ( ค.ศ.2008


       นั่นก็หมายความว่า ร่างกายของฟิล ที่ปรากฏตัวบนเวทีแห่งนี้ คือร่างกายที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นเวลา 4 ปี 10 เดือนกับอีก 22 วัน 
( เอา 1 มีนาคม พ.ศ.2551 ลบด้วย 9 เมษายน พ.ศ.2546 )สรุปว่า ฟิล เริ่มเล่นกล้ามตอนอายุ 23 ปี 3 เดือน กับอีก 9 วัน  /  ในความสูง 172.5 ซม. ( 5 ฟุต 9 นิ้ว )  โดยก่อนหน้านั้น ( ก่อนการเริ่มเล่นกล้าม ) ฟิลไม่เล่นกีฬาพวกเกี่ยวกับยกน้ำหนักเลย เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อการฝึกบาสของเขา ( บาส เป็นแอโรบิค /  ในขณะที่การเพาะกาย เป็นแอโรบิค )


       - หลังจากเริ่มเล่นกล้ามไปได้ 2 ปี กับอีก 2 เดือน กับอีก 9 วัน จึงเริ่มประกวดรายการใหญ่ในขนาดน้ำหนักตัว 95 กก. ( 211 ปอนด์ ) และชนะในรายการ NPC JUNIOR NATIONALS ได้


       - และจากการประกวดในรายการ IFBB IRONMAN PRO และ IFBB ARNOLD CLASSIC นั้น จะเห็นได้ว่าขนาดกล้ามเนื้อของเขาพัฒนาขึ้นมาก ทั้งๆที่ยังเล่นกล้ามได้ไม่ถึง 5 ปีเต็มเลย ( คือแค่ 4 ปี 10 เดือนกับอีก 7 วัน และ 4 ปี 10 เดือนกับอีก 22 วัน ตามลำดับ )


       ดังนั้น ผมจึงขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนสมาชิกที่ เริ่มเล่นกล้ามเมื่ออายุ 23 ปีแล้ว ว่าคุณก็สามารถเป็นนักเพาะกายที่ดีได้ แม้ว่าตามปกตินักเพาะกายเขาจะเริ่มเล่นกล้ามกันตั้งแต่อายุ 13 ปีก็ตาม

       ฟิลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการเริ่มเล่นกล้ามตอนอายุ 23 ปีไม่ใช่อุปสรรคสู่ความสำเร็จแต่อย่างใดครับ- END -