ภาพถ่ายนักเพาะกายตอนอายุ 48 ปี( ภาพบน )  ฟรานซิส แบนเฟสโต ถ่ายภาพตอนอายุ 48 ปี


- END -