นักเพาะกายที่เคยอ้วนมาก่อน       ( ภาพบน ) คุณ Evan  Centopani  ซึ่งเคยอ้วนตอนก่อนมาเล่นกล้ามครับ  /  ดูภาพเต็มของเขาได้ที่ลิงค์  http://www.tuvayanon.net/E-nm9-001001A-571213-1704.html  - END -