สเตทเม้นท์บัตรกรุงเทพ ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม 2551


  

สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ มาสเตอร์การ์ด 

สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ วีซ่า


 

สเตทเม้นท์บัตรกรุงไทย


 

- END -