สเตทเม้นท์บัตรกรุงไทย ช่วงต้นเดือนมิถุนายน - ต้นเดือนกรกฎาคม 2551