สเตทเม้นท์บัตรกรุงไทย ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2551