สเตทเม้นท์บัตรกรุงไทย ช่วงวันที่ 10 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2551