สเตทเม้นท์บัตรกรุงเทพ ช่วงต้นเดือนกันยายน - ต้นเดือนตุลาคม 2551


  


 

สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ มาสเตอร์การ์ด (45) 

สเตทเม้นท์บัตรไทยพาณิชย์ วีซ่า (33)


 

สเตทเม้นท์บัตรกรุงไทย


 

- END -