รายการชำระผ่านบัตรเครดิต


       ข้างล่างนี้ เป็นหลักฐานค่าใช้จ่ายที่ปรากฏบนสเตทเม้นท์บัตรเครดิต อันเป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันได้ว่า ทีมงาน tuvagroup.com ให้บริการรับฝากซื้อสินค้า ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ จนเวลาผ่านมาถึง 10 ปีแล้ว จึงมีประสบการณ์ และความไว้ใจได้ครับ ไม่เช่นนั้น คงไม่ได้อยู่มานานขนาดนี้

       หากคุณผู้อ่านทำงานอยู่ที่ธนาคาร หรือมีญาติทำงานอยู่ที่ธนาคาร  ก็สามารถทดลองเอาสเตทเม้นท์ข้างล่างนี้ ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารผู้ออกสเตทเม้นท์บัตรเครดิตได้เลยครับ / ลองตรวจสอบดูได้เลยว่าในสเตทเม้นท์ ของแต่ละเดือน , ของแต่ละปี ทั้งหมดข้างล่างนี้นั้น "ผิดไปแม้แต่ตัวอักษรเดียวไหม" ( คือหมายความว่า กรณีที่คุณผู้อ่านอาจสงสัยว่าทีมงานจะใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อบตัดต่อ หรือดัดแปลงตัวเลข เพื่อจะได้โกงลูกค้าตอนทอนเงินหรือเปล่า? ฯลฯ )
ต้นเดือนธันวาคม 2559 - ต้นเดือนมกราคม 2560

ต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 - ต้นเดือนธันวาคม 2559

ต้นเดือนตุลาคม 2559 - ต้นเดือนพฤศจิกายน 2559

ต้นเดือนกันยายน 2559 - ต้นเดือนตุลาคม 2559

ต้นเดือนสิงหาคม 2559 - ต้นเดือนกันยายน 2559

ต้นเดือนกรกฏาคม 2559 - ต้นเดือนสิงหาคม 2559

ต้นเดือนมิถุนายน 2559 - ต้นเดือนกรกฏาคม 2559

ต้นเดือนพฤษภาคม 2559 - ต้นเดือนมิถุนายน 2559

ต้นเดือนเมษายน 2559 - ต้นเดือนพฤษภาคม 2559

ต้นเดือนมีนาคม 2559 - ต้นเดือนเมษายน 2559

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 - ต้นเดือนมีนาคม 2559

ต้นเดือนมกราคม 2559 - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ต้นเดือนธันวาคม 2558 - ต้นเดือนมกราคม 2559

ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 - ต้นเดือนธันวาคม 2558

ต้นเดือนตุลาคม 2558 - ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558

ต้นเดือนกันยายน 2558 - ต้นเดือนตุลาคม 2558

ต้นเดือนสิงหาคม 2558 - ต้นเดือนกันยายน 2558

ต้นเดือนกรกฏาคม 2558 - ต้นเดือนสิงหาคม 2558

ต้นเดือนมิถุนายน 2558 - ต้นเดือนกรกฏาคม 2558

ต้นเดือนพฤษภาคม 2558 - ต้นเดือนมิถุนายน 2558

ต้นเดือนเมษายน 2558 - ต้นเดือนพฤษภาคม 2558

ต้นเดือนมีนาคม 2558 - ต้นเดือนเมษายน 2558

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 - ต้นเดือนมีนาคม 2558

ต้นเดือนมกราคม 2558 - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ต้นเดือนธันวาคม 2557 - ต้นเดือนมกราคม 2558 

ต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 - ต้นเดือนธันวาคม 2557

ต้นเดือนตุลาคม 2557 - ต้นเดือนพฤศจิกายน 2557

ต้นเดือนกันยายน 2557 - ต้นเดือนตุลาคม 2557

ต้นเดือนสิงหาคม 2557 - ต้นเดือนกันยายน 2557

ต้นเดือนกรกฏาคม 2557 - ต้นเดือนสิงหาคม 2557

ต้นเดือนมิถุนายน 2557 - ต้นเดือนกรกฏาคม 2557

ต้นเดือนพฤษภาคม 2557 - ต้นเดือนมิถุนายน 2557

ต้นเดือนเมษายน 2557 - ต้นเดือนพฤษภาคม 2557

ต้นเดือนมีนาคม 2557 - ต้นเดือนเมษายน 2557

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 - ต้นเดือนมีนาคม 2557

ต้นเดือนมกราคม 2557 - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ต้นเดือนธันวาคม 2556 - ต้นเดือนมกราคม 2557

ต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 - ต้นเดือนธันวาคม 2556

ต้นเดือนตุลาคม 2556 - ต้นเดือนพฤศจิกายน 2556

ต้นเดือนกันยายน 2556 - ต้นเดือนตุลาคม 2556

ต้นเดือนสิงหาคม 2556 - ต้นเดือนกันยายน 2556

ต้นเดือนกรกฏาคม 2556 - ต้นเดือนสิงหาคม 2556

ต้นเดือนมิถุนายน 2556 - ต้นเดือนกรกฏาคม 2556

ต้นเดือนพฤษภาคม 2556 - ต้นเดือนมิถุนายน 2556

ต้นเดือนเมษายน 2556 - ต้นเดือนพฤษภาคม 2556

ต้นเดือนมีนาคม 2556 - ต้นเดือนเมษายน 2556

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 - ต้นเดือนมีนาคม 2556

ต้นเดือนมกราคม 2556 - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ต้นเดือนธันวาคม 2555 - ต้นเดือนมกราคม 2556

ต้นเดือนพฤศจิกายน 2555 - ต้นเดือนธันวาคม 2555

ต้นเดือนตุลาคม 2555 - ต้นเดือนพฤศจิกายน 2555

ต้นเดือนกันยายน 2555 - ต้นเดือนตุลาคม 2555

ต้นเดือนสิงหาคม 2555 - ต้นเดือนกันยายน 2555

ต้นเดือนกรกฏาคม 2555 - ต้นเดือนสิงหาคม 2555

ต้นเดือนมิถุนายน 2555 - ต้นเดือนกรกฏาคม 2555

ต้นเดือนพฤษภาคม 2555 - ต้นเดือนมิถุนายน 2555

ต้นเดือนเมษายน 2555 - ต้นเดือนพฤษภาคม 2555

ต้นเดือนมีนาคม 2555 - ต้นเดือนเมษายน 2555

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 - ต้นเดือนมีนาคม 2555

ต้นเดือนมกราคม 2555 - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555

ต้นเดือนธันวาคม 2554 - ต้นเดือนมกราคม 2555

ต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 - ต้นเดือนธันวาคม 2554

ต้นเดือนตุลาคม 2554 - ต้นเดือนพฤศจิกายน 2554

ต้นเดือนกันยายน 2554 - ต้นเดือนตุลาคม 2554

ต้นเดือนสิงหาคม 2554 - ต้นเดือนกันยายน 2554

ต้นเดือนกรกฏาคม 2554 - ต้นเดือนสิงหาคม 2554

ต้นเดือนมิถุนายน 2554 - ต้นเดือนกรกฏาคม 2554

ต้นเดือนพฤษภาคม 2554 - ต้นเดือนมิถุนายน 2554

ต้นเดือนเมษายน 2554 - ต้นเดือนพฤษภาคม 2554

ต้นเดือนมีนาคม 2554 - ต้นเดือนเมษายน 2554

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 - ต้นเดือนมีนาคม 2554

ต้นเดือนมกราคม 2554 - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ต้นเดือนธันวาคม 2553 - ต้นเดือนมกราคม 2554

ต้นเดือนพฤศจิกายน 2553 - ต้นเดือนธันวาคม 2553

ต้นเดือนตุลาคม 2553 - ต้นเดือนพฤศจิกายน 2553

ต้นเดือนกันยายน 2553 - ต้นเดือนตุลาคม 2553

ต้นเดือนสิงหาคม 2553 - ต้นเดือนกันยายน 2553

ต้นเดือนกรกฏาคม 2553 - ต้นเดือนสิงหาคม 2553

ต้นเดือนมิถุนายน 2553 - ต้นเดือนกรกฏาคม 2553

ต้นเดือนพฤษภาคม 2553 - ต้นเดือนมิถุนายน 2553

ต้นเดือนเมษายน 2553 - ต้นเดือนพฤษภาคม 2553

ต้นเดือนมีนาคม 2553 - ต้นเดือนเมษายน 2553

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2553 - ต้นเดือนมีนาคม 2553

ต้นเดือนมกราคม 2553 - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2553

ต้นเดือนธันวาคม 2552 - ต้นเดือนมกราคม 2553

ต้นเดือนพฤศจิกายน 2552 - ต้นเดือนธันวาคม 2552

ต้นเดือนตุลาคม 2552 - ต้นเดือนพฤศจิกายน 2552

ต้นเดือนกันยายน 2552 - ต้นเดือนตุลาคม 2552

ต้นเดือนสิงหาคม 2552 - ต้นเดือนกันยายน 2552

ต้นเดือนสิงหาคม 2552 - ต้นเดือนกันยายน 2552

ต้นเดือนกรกฎาคม 2552 - ต้นเดือนสิงหาคม 2552

ต้นเดือนมิถุนายน 2552 - ต้นเดือนกรกฎาคม 2552

ต้นเดือนพฤษภาคม 2552 - ต้นเดือนมิถุนายน 2552

ต้นเดือนเมษายน 2552 - ต้นเดือนพฤษภาคม 2552


ต้นเดือนมีนาคม 2552 - ต้นเดือนเมษายน 2552

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2552 - ต้นเดือนมีนาคม 2552

ต้นเดือนมกราคม 2552 - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2552


ต้นเดือนธันวาคม 2551 - ต้นเดือนมกราคม 2552

ต้นเดือนพฤศจิกายน 2551 - ต้นเดือนธันวาคม 2551

ต้นเดือนตุลาคม 2551 ต้นเดือนพฤศจิกายน 2551

ต้นเดือนกันยายน 2551 - ต้นเดือนตุลาคม 2551

ต้นเดือนสิงหาคม 2551 - ต้นเดือนกันยายน 2551

ต้นเดือนกรกฎาคม 2551 - ต้นเดือนสิงหาคม 2551

ต้นเดือนมิถุนายน 2551 - ต้นเดือนกรกฏาคม 2551

10 พฤษภาคม 2551 - 9 มิถุนายน 2551

10 เมษายน 2551 - 9 พฤษภาคม 2551

10 มีนาคม 2551 - 9 เมษายน 2551