รายการชำระผ่านบัตรเครดิต


       ข้างล่างนี้ เป็นหลักฐานค่าใช้จ่ายที่ปรากฏบนสเตทเม้นท์บัตรเครดิต อันเป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันได้ว่า ทีมงาน tuvagroup.com ให้บริการรับฝากซื้อสินค้า ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

       หากคุณผู้อ่านทำงานอยู่ที่ธนาคาร หรือมีญาติทำงานอยู่ที่ธนาคาร  ก็สามารถทดลองเอาสเตทเม้นท์ข้างล่างนี้ ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารผู้ออกสเตทเม้นท์บัตรเครดิตได้เลยครับ / ลองตรวจสอบดูได้เลยว่าในสเตทเม้นท์ ของแต่ละเดือน , ของแต่ละปี ทั้งหมดข้างล่างนี้นั้น "ผิดไปแม้แต่ตัวอักษรเดียวไหม" ( คือหมายความว่า กรณีที่คุณผู้อ่านอาจสงสัยว่าทีมงานจะใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อบตัดต่อ หรือดัดแปลงตัวเลข เพื่อจะได้โกงลูกค้าตอนทอนเงินหรือเปล่า? ฯลฯ )

       Webmaster ของเวบนี้คือคุณวิชุดา  ตุวยานนท์ ซึ่งเป็นผู้หญิง  /  ส่วนผู้ดำเนินการคือทีมงาน tuvagroup.com ซึ่งเป็นผู้ชายล้วน ดังนั้น สินค้าที่คุณลูกค้าต้องการ จึงสามารถฝากซื้อให้ได้ทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายนะครับ


หมายเหตุ - แม้จะมีการโอนเงินมาฝากซื้อกับทีมงานเดือนหนึ่งๆเป็นเงินจำนวนมาก แต่คุณลูกค้า อย่าเข้าใจผิดเรื่องรายได้ของเวบนะครับ  /  ทางเวบมีรายได้แค่เดือนละไม่ถึงพันบาท  แต่อยู่ได้เพราะต้องพึ่งเงินเดือนของ พันตำรวจเอกวิษณุ ( แฟนของ Webmaster ) ที่พูดไว้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้คุณมาอิจฉาทางเวบนะครับ    อ่านเรื่องรายได้ของเวบได้ที่ลิงค์นี้ครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-04-C-610311-1734.html
ต้นเดือนตุลาคม 2562 - ต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 

ต้นเดือนกันยายน 2562 - ต้นเดือนตุลาคม 2562 

ต้นเดือนสิงหาคม 2562 - ต้นเดือนกันยายน 2562 

ต้นเดือนกรกฏาคม 2562 - ต้นเดือนสิงหาคม 2562

ต้นเดือนมิถุนายน 2562 - ต้นเดือนกรกฏาคม 2562

ต้นเดือนพฤษภาคม 2562 - ต้นเดือนมิถุนายน 2562

ต้นเดือนเมษายน 2562 - ต้นเดือนพฤษภาคม 2562 

ต้นเดือนมีนาคม 2562 - ต้นเดือนเมษายน 2562

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 - ต้นเดือนมีนาคม 2562

ต้นเดือนมกราคม 2562 - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ต้นเดือนธันวาคม 2561 - ต้นเดือนมกราคม 2562

ต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 - ต้นเดือนธันวาคม 2561  

ต้นเดือนตุลาคม 2561 - ต้นเดือนพฤศจิกายน 2561  

ต้นเดือนกันยายน 2561 - ต้นเดือนตุลาคม 2561  

ต้นเดือนสิงหาคม 2561 - ต้นเดือนกันยายน 2561 

ต้นเดือนกรกฏาคม 2561 - ต้นเดือนสิงหาคม 2561

ต้นเดือนมิถุนายน 2561 - ต้นเดือนกรกฏาคม 2561

ต้นเดือนพฤษภาคม 2561 - ต้นเดือนมิถุนายน 2561

ต้นเดือนเมษายน 2561 - ต้นเดือนพฤษภาคม 2561

ต้นเดือนมีนาคม 2561 - ต้นเดือนเมษายน 2561

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 - ต้นเดือนมีนาคม 2561

ต้นเดือนมกราคม 2561 - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ต้นเดือนธันวาคม 2560 - ต้นเดือนมกราคม 2561

ต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 - ต้นเดือนธันวาคม 2560

ต้นเดือนตุลาคม 2560 - ต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 

ต้นเดือนกันยายน 2560 - ต้นเดือนตุลาคม 2560

ต้นเดือนสิงหาคม 2560 - ต้นเดือนกันยายน 2560 

ต้นเดือนกรกฏาคม 2560 - ต้นเดือนสิงหาคม 2560 

ต้นเดือนมิถุนายน 2560 - ต้นเดือนกรกฏาคม 2560 

ต้นเดือนพฤษภาคม 2560 - ต้นเดือนมิถุนายน 2560  

ต้นเดือนเมษายน 2560 - ต้นเดือนพฤษภาคม 2560  

ต้นเดือนมีนาคม 2560 - ต้นเดือนเมษายน 2560 

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 - ต้นเดือนมีนาคม 2560 

ต้นเดือนมกราคม 2560 - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ต้นเดือนธันวาคม 2559 - ต้นเดือนมกราคม 2560


* * * ถ้าต้องการสเตทเม้นท์ย้อนหลังมากกว่าที่เห็นในรายการข้างบนนี้ สามารถแจ้งทีมงานได้นะครับ ทีมงานจะจัดส่งให้ครับ