ไลน์ของทีมงาน เพาะกาย + ทีมงาน tuvagroup.com


       ตามปกติ เวลาทีมงานเพาะกาย และทีมงาน tuvagroup.com ทำงานนั้น  ทาง Webmaster กำหนดไว้ว่าให้ใช้การติดต่อทางอีเมล เพื่อจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบในภายหลัง ( หมายถึงการตรวจสอบข้อความที่คุยกันระหว่างทีมงานฯ กับทางเพื่อนสมาชิกน่ะครับ

       แต่บางครั้งถ้ามีเหตุจำเป็น ก็สามารถใช้วิธีคุยทาง Line ได้

       แต่มีสิ่งสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบก็คือว่า

       ทีมงานใช้โปรแกรมไลน์ แบบที่ผูกกับ PC


       และ PC ก็ปิดเสียงเอาไว้ เพื่อไม่ให้รบกวนทีมงานคนอื่นที่นั่งอยู่ข้างๆ  /  ซึ่งการที่ทีมงานปิดเสียงไลน์ เอาไว้นี้เอง ทำให้ทางทีมงานไม่ทราบว่าเพื่อนสมาชิกจะติดต่อมาทางไลน์เมื่อไร


       ดังนั้น กรณีที่เพื่อนสมาชิกต้องการคุยกับทีมงานเพาะกายทางไลน์ รบกวน "รอ" การติดต่อกลับทางไลน์ด้วยนะครับ

       เพราะว่าทางทีมงานเพาะกายอาจจจะไม่ทราบน่ะครับ ( เนื่องจากปิดเสียงเอาไว้ )  /  อีกทั้ง ณ.ตอนนั้น ทีมงานอาจจะไม่ได้อยู่หน้าจอ PC ก็ได้ ( สาเหตุที่บางครั้งทีมงานไม่ได้อยู่หน้าจอ PC นั้น  อ่านคำชี้แจงได้ที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-02-F-590502-1514.html  )

       ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนสมาชิกติดต่อทางไลน์มาตอน 14.00 น. เพื่อคุยทางไลน์กับทีมงานเพาะกาย หรือทีมงาน tuvagroup.com  /  แต่ปรากฏว่าตอน 14.00 น. ทีมงานไม่ได้อยู่หน้าจอ  และอาจเข้ามาหน้าจอตอนเวลา 19.00 น.เลยก็ได้

       นั่นก็หมายความว่า ถึงเพื่อนสมาชิก พร้อมที่จะคุยทางไลน์กับทีมงานตั้งแต่เวลา 14.00 น.  แต่กว่าทีมงานจะรู้ว่าเพื่อนสมาชิกต้องการจะคุยทางไลน์  ก็เป็นเวลา 19.00 น.เข้าไปแล้ว ( เพราะทีมงานพึ่งเข้ามาเปิดคอมพิวเตอร์ )  ก็อาจจะทำให้เพื่อนสมาชิกหงุดหงิดได้ แต่ก็ขอให้เข้าใจกับระบบการทำงานของทีมงานนะครับ  ถ้าเข้าใจตรงกันแล้ว ก็จะไม่มีปัญหาใดๆครับ


* * * ไอดีของ Line คืออันนี้ครับ :   tuvagroup.com   ( ใช้ได้ร่วมกันทั้งกับทีมงานเพาะกาย และทีมงาน tuvagroup.com )


* * * ถ้า Search ด้วยเบอร์โทรศัพท์ ให้ใช้หมายเลข  0644270885


* * * ส่วนข้างล่างนี้คือ QR Code ของทีมงาน tuvagroup.com  และทีมงานเพะากาย นะครับ ( ใช้อันเดียวกัน )  
 


- END -